Generator synchronizacji czasu w terenie, model TB-1