RB900SG-ElpOS

RB900SG-ElpOS z oprogramowaniem opartym na OpenWrt Linux jest wydajnym rozwiązaniem dla bezprzewodowych aplikacji M2M. System ElpOS umożliwia elastyczne dostosowywanie oprogramowania, takie jak konwerter protokołów przemysłowych: Modbus, tryb transaprent (dane do serwera), bramka MQTT lub inne specjalne rozwiązania klienta.

RB900SG-ElpOS jest dedykowany do współpracy z systemami nadzoru i akwizycji danych (SCADA) oraz systemami zdalnego zarządzania. W połączeniu z przemysłowym systemem zarządzania urządzeniami Elproma (EDMS) tworzy kompleksowe rozwiązanie do globalnego zarządzania wdrożeniami.

Urządzenie bazuje na wysokiej jakości module i oferuje funkcje LTE Cat. 4 (z możliwością powrotu do 3G i 2G) w kompaktowej plastikowej obudowie z interfejsami RS232/RS485/RS422.

Uniwersalna szeregowa bramka danych GSM dla przemysłowych aplikacji IoT.

BrochureDownload