FOSREM

FOSREM tomobilny, oparty na interferometrze Sagnaca, światłowodowy system monitorowania (przez Internet lub GSM) zdarzeń i zjawisk rotacyjnych (w paśmie detekcji 0,01 -100 Hz). Urządzenie zostanie zoptymalizowane do pomiaru prędkości obrotowej z rozdzielczością w zakresie 10E-8 rad/s dla pasma detekcji 1 Hz. Powyższa czułość, jak również pasmo przenoszenia spełniają oczekiwane zdarzenia rotacyjne i zjawiska związane z nieregularnymi ruchami obiektów występującymi podczas silnych wiatrów, ruchów tektonicznych i trzęsień ziemi. W ten sposób opracowany system jest dedykowany do monitorowania drgań obrotowych występujących w takich obiektach jak elektrownie wiatrowe, wysokie nieregularne budynki, mosty i niespokojne tereny.

Projekt rozwijany jest od 2002 roku, najpierw w Wojskowej Akademii Technicznej we współpracy z firmą m-Soft Sp. z o. o. Od 2021 roku Elproma Electronics opracowuje szóstą generację czujników FOSREM.

Więcej szczegółów na temat tego urządzenia można znaleźć na stronie internetowej: https://fosrem.eu